Search form

ยอห์น 14

พระเยซู​เป๋น​ตาง​นำ​ไป​หา​พระบิดา

1“บ่ต้อง​ตุ๊ก​อก​ตุ๊ก​ใจ๋​ไป ขอ​หื้อ​เจื้อ​วางใจ๋​พระเจ้า​กับ​เจื้อ​วางใจ๋​เฮา​ตวย 2ใน​บ้าน​พระบิดา​ของ​เฮา​ก็​มี​ตี้​อยู่​นัก และ​เฮา​จะ​ไป​เกียม​ตี้​หื้อ​หมู่​ต้าน ถ้า​บ่มี เฮา​ก็​จะ​บ่บอก​หมู่​ต้าน​จาอี้​เน่อ 3หลัง​จาก​เฮา​ไป​เกียม​ตี้​หื้อ​หมู่​ต้าน​แล้ว เฮา​ก็​จะ​ปิ๊ก​มา​ฮับ​หมู่​ต้าน​ไป​อยู่​กับ​เฮา เปื้อ​ว่า​เฮา​อยู่​ตี้​ไหน​หมู่​ต้าน​ก็​จะ​ได้​อยู่​ตี้​หั้น​ตวย 4หมู่​ต้าน​ก็​ฮู้จัก​ตาง​ตี้​เฮา​จะ​ไป​นั้น​แล้ว​ลอ”

5โธมัส​อู้​กับ​พระเยซู​ว่า “อาจ๋ารย์ หมู่​เฮา​ยัง​บ่ฮู้​เลย​ว่า อาจ๋ารย์​จะ​ไป​ตี้​ไหน แล้ว​หมู่​เฮา​จะ​ฮู้จัก​ตาง​นั้น​ได้​จาใด​กั๋น”

6พระเยซู​อู้​กับ​เขา​ว่า “เฮา​เป๋น​ตาง​นั้น เป๋น​ความ​จริง กับ​เป๋น​จีวิต บ่มี​ใผ​ไป​หา​พระบิดา​ได้​นอกจาก​มา​ตาง​เฮา 7ถ้า​หมู่​ต้าน​ฮู้จัก​เฮา​แล้ว หมู่​ต้าน​ก็​จะ​ฮู้จัก​พระบิดา​ของ​เฮา​ตวย ตั้งแต่​บ่าเดี่ยว​นี้​เป๋น​ต้น​ไป หมู่​ต้าน​ฮู้จัก​พระองค์​กับ​หัน​พระองค์​แล้ว”

8ฟีลิป​ก็​อู้​กับ​พระเยซู​ว่า “อาจ๋ารย์ ขอ​หื้อ​เฮา​หัน​พระบิดา เฮา​ก็​ปอใจ๋​แล้ว” 9พระเยซู​อู้​กับ​เขา​ว่า “ฟีลิป​เหย เฮา​อยู่​กับ​ต้าน​ปอ​เถิง​มอก​อี้​ละ ต้าน​ยัง​บ่ฮู้จัก​เฮา​แหม​กา ใผ​ตี้​หัน​เฮา​ก็​หัน​พระบิดา เป๋น​จาใด​ต้าน​ยัง​อู้​ว่า ‘ขอ​หื้อ​เฮา​หัน​พระบิดา’ 10ต้าน​บ่เจื้อ​กา ว่า​เฮา​เป๋น​อัน​นึ่ง​อัน​เดียว​กั๋น​กับ​พระบิดา​และ​พระบิดา​ก็​เป๋น​อัน​นึ่ง​อัน​เดียว​กั๋น​กับ​เฮา กำ​ตี้​เฮา​อู้ เฮา​บ่ได้​อู้​ต๋ามใจ๋​ตั๋ว​เก่า แต่​พระบิดา​ตี้​อยู่​ใน​เฮา​เยียะ​ก๋าน​ของ​พระองค์​ผ่าน​ตาง​เฮา 11เจื้อ​เฮา​เต๊อะ​ว่า เฮา​เป๋น​อัน​นึ่ง​อัน​เดียว​กั๋น​กับ​พระบิดา​และ​พระบิดา​เป๋น​อัน​นึ่ง​อัน​เดียว​กั๋น​กับ​เฮา บ่อั้น​ก็​หื้อ​เจื้อ​ใน​ก๋าน​หมู่​นั้น​ตี้​เฮา​เยียะ​เต๊อะ 12เฮา​บอก​ความ​จริง​แก่​ต้าน​ตังหลาย​ว่า คน​ตี้​เจื้อ​วางใจ๋​เฮา​ก็​จะ​เยียะ​ก๋าน​ตี้​เฮา​เยียะ​นั้น​ตวย และ​เขา​จะ​เยียะ​ก๋าน​ตี้​ยิ่งใหญ่​นัก​เหลือ​นั้น​แหม ย้อน​ว่า​เฮา​จะ​ไป​หา​พระบิดา 13แล้ว​อะหยัง​ก็​ต๋าม​ตี้​หมู่​ต้าน​จะ​ขอ​ใน​นาม​ของ​เฮา เฮา​ก็​จะ​เยียะ​สิ่ง​นั้น​หื้อ เปื้อ​ตี้​พระบุตร​จะ​เยียะ​หื้อ​คน​หัน​เถิง​ความ​ยิ่งใหญ่​ของ​พระบิดา 14ถ้า​ต้าน​ขอ​อะหยัง​ใน​นาม​ของ​เฮา เฮา​ก็​จะ​เยียะ​หื้อ

พระสัญญา​เรื่อง​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์

15“ถ้า​หมู่​ต้าน​ฮัก​เฮา หมู่​ต้าน​ก็​จะ​เยียะ​ต๋าม​กำสั่ง​ของ​เฮา 16แล้ว​เฮา​ก็​จะ​ขอ​พระบิดา แล้ว​พระองค์​ก็​จะ​ส่ง​ผู้จ้วย​แหม​ผู้​นึ่ง​มา​หื้อ​หมู่​ต้าน ผู้จ้วย​นี้​จะ​อยู่​กับ​หมู่​ต้าน​ตลอด​ไป 17ผู้จ้วย​พระองค์​นี้​ก็​คือ​พระวิญญาณ​ตี้​เปิดเผย​ความ​จริง โลก​นี้​ยอมฮับ​พระองค์​บ่ได้​ย้อน​ผ่อ​บ่หัน​กับ​บ่ฮู้จัก​พระองค์ แต่​หมู่​ต้าน​ฮู้จัก​พระองค์​แล้ว ย้อน​ว่า​บ่าเดี่ยว​นี้​พระองค์​ก็​อยู่​กับ​หมู่​ต้าน กับ​จะ​อยู่​ใน​ตั๋ว​หมู่​ต้าน​หลังจาก​นี้​ตวย

18“เฮา​จะ​บ่ละ​บ่ขว้าง​หมู่​ต้าน​ไว้​หื้อ​อยู่​ใน​โลก​นี้​คน​เดียว เฮา​จะ​ปิ๊ก​มา​หา​หมู่​ต้าน 19แหม​บ่เมิน​โลก​ก็​จะ​บ่หัน​เฮา แต่​หมู่​ต้าน​จะ​หัน​เฮา ย้อน​เฮา​มี​จีวิต​อยู่ หมู่​ต้าน​ก็​จะ​มี​จีวิต​อยู่​ตวย 20ใน​วัน​นั้น​หมู่​ต้าน​ก็​จะ​ฮู้​ว่า​เฮา​เป๋น​อัน​นึ่ง​อัน​เดียว​กั๋น​กับ​พระบิดา​ของ​เฮา และ​หมู่​ต้าน​ก็​เป๋น​อัน​นึ่ง​อัน​เดียว​กั๋น​กับ​เฮา และ​เฮา​ก็​เป๋น​อัน​นึ่ง​อัน​เดียว​กั๋น​กับ​หมู่​ต้าน 21คน​ตี้​ยอมฮับ​กำ​สั่ง​ของ​เฮา​กับ​เยียะ​ต๋าม​นั้น​ก็​เป๋น​คน​ตี้​ฮัก​เฮา แล้ว​พระบิดา​ของ​เฮา​ก็​จะ​ฮัก​เขา กับ​เฮา​ก็​จะ​ฮัก​เขา​ตวย กับ​จะ​เปิดเผย​เรื่อง​ของ​เฮา​หื้อ​เขา​ฮู้”

22ยูดาส (​บ่ใจ้​ยูดาส อิสคาริโอท​) ถาม​พระเยซู​ว่า “พระองค์​เจ้า​ข้า เยียะ​หยัง​จะ​เปิดเผย​หื้อ​หมู่​เฮา​ฮู้ แต่​บ่หื้อ​โลก​นี้​ฮู้”

23พระเยซู​ตอบ​ว่า “ถ้า​ใผ​ฮัก​เฮา เขา​ก็​จะ​เยียะ​ต๋าม​กำ​สั่ง​สอน​ของ​เฮา พระบิดา​ของ​เฮา​ก็​จะ​ฮัก​เขา และ​พระบิดา​กับ​เฮา​ก็​จะ​มา​หา​เขา แล้ว​ก็​จะ​อยู่​กับ​เขา 24คน​ไหน​บ่ฮัก​เฮา เขา​ก็​จะ​บ่เยียะ​ต๋าม​กำ​สั่ง​สอน​ของ​เฮา กำ​สั่ง​สอน​ตี้​หมู่​ต้าน​ได้​ยิน​บ่ใจ้​เป๋น​กำ​สั่ง​สอน​ของ​เฮา แต่​เป๋น​ของ​พระบิดา​ผู้​ตี้​ใจ๊​เฮา​มา

25“เฮา​ได้​อู้​กำ​หมู่​นี้​หื้อ​หมู่​ต้าน​ฟัง​ต๋อน​ตี้​ยัง​อยู่​กับ​หมู่​ต้าน 26เมื่อ​พระบิดา​ส่ง​ผู้จ้วย​คือ​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​มา​แตน​เฮา พระวิญญาณ​นั้น​ก็​จะ​สอน​หมู่​ต้าน​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง กับ​จะ​เยียะ​หื้อ​หมู่​ต้าน​จ๋ำ​กู้​สิ่ง​ตี้​เฮา​ได้​อู้​กับ​หมู่​ต้าน​ไป​แล้ว

27“เฮา​หื้อ​สันติสุข​ของ​เฮา​ไว้​กับ​หมู่​ต้าน สันติสุข​ตี้​เฮา​หื้อ​บ่เหมือน​กับ​ตี้​โลก​หื้อ บ่ต้อง​ตุ๊ก​อก​ตุ๊ก​ใจ๋​กับ​บ่ต้อง​กั๋ว 28ต้าน​ได้ยิน​ตี้​เฮา​บอก​ต้าน​แล้ว​ว่า เฮา​จะ​ละ​หมู่​ต้าน​ไป​และ​จะ​ปิ๊ก​มา​หา​หมู่​ต้าน​แหม ถ้า​หมู่​ต้าน​ฮัก​เฮา หมู่​ต้าน​ก็​จะ​ดีใจ๋​ตี้​เฮา​จะ​ปิ๊ก​ไป​หา​พระบิดา ย้อน​พระบิดา​เป๋น​ใหญ่​เหลือ​ตั๋ว​เฮา 29แล้ว​บ่าเดี่ยว​นี้​เฮา​ได้​บอก​หมู่​ต้าน​ก่อน​ตี้​เรื่อง​นี้​จะ​เกิด​ขึ้น เปื้อ​ว่า​เมื่อ​เกิด​ขึ้น​แต๊ๆ หมู่​ต้าน​ก็​จะ​เจื้อ​เฮา 30เฮา​จะ​อู้​กับ​หมู่​ต้าน​แหม​บ่เมิน ย้อน​ว่า​ผู้​ปกครอง​แห่ง​โลก​นี้​ก่ำลัง​จะ​มา เขา​บ่มี​สิทธิ​อำนาจ​เหลือ​ตั๋ว​เฮา 31แต่​เฮา​เยียะ​ต๋าม​ตี้​พระบิดา​สั่ง​เฮา เปื้อ​โลก​จะ​ได้​ฮู้​ว่า​เฮา​ฮัก​พระบิดา ลุก​ขึ้น​แล้ว​ไป​กั๋น​เต๊อะ