Search form

ยอห์น 14:12

12เฮา​บอก​ความ​จริง​แก่​ต้าน​ตังหลาย​ว่า คน​ตี้​เจื้อ​วางใจ๋​เฮา​ก็​จะ​เยียะ​ก๋าน​ตี้​เฮา​เยียะ​นั้น​ตวย และ​เขา​จะ​เยียะ​ก๋าน​ตี้​ยิ่งใหญ่​นัก​เหลือ​นั้น​แหม ย้อน​ว่า​เฮา​จะ​ไป​หา​พระบิดา