Search form

ยอห์น 14:13

13แล้ว​อะหยัง​ก็​ต๋าม​ตี้​หมู่​ต้าน​จะ​ขอ​ใน​นาม​ของ​เฮา เฮา​ก็​จะ​เยียะ​สิ่ง​นั้น​หื้อ เปื้อ​ตี้​พระบุตร​จะ​เยียะ​หื้อ​คน​หัน​เถิง​ความ​ยิ่งใหญ่​ของ​พระบิดา