Search form

ยอห์น 14:16

16แล้ว​เฮา​ก็​จะ​ขอ​พระบิดา แล้ว​พระองค์​ก็​จะ​ส่ง​ผู้จ้วย​แหม​ผู้​นึ่ง​มา​หื้อ​หมู่​ต้าน ผู้จ้วย​นี้​จะ​อยู่​กับ​หมู่​ต้าน​ตลอด​ไป