Search form

ยอห์น 14:17

17ผู้จ้วย​พระองค์​นี้​ก็​คือ​พระวิญญาณ​ตี้​เปิดเผย​ความ​จริง โลก​นี้​ยอมฮับ​พระองค์​บ่ได้​ย้อน​ผ่อ​บ่หัน​กับ​บ่ฮู้จัก​พระองค์ แต่​หมู่​ต้าน​ฮู้จัก​พระองค์​แล้ว ย้อน​ว่า​บ่าเดี่ยว​นี้​พระองค์​ก็​อยู่​กับ​หมู่​ต้าน กับ​จะ​อยู่​ใน​ตั๋ว​หมู่​ต้าน​หลังจาก​นี้​ตวย