Search form

ยอห์น 14:21

21คน​ตี้​ยอมฮับ​กำ​สั่ง​ของ​เฮา​กับ​เยียะ​ต๋าม​นั้น​ก็​เป๋น​คน​ตี้​ฮัก​เฮา แล้ว​พระบิดา​ของ​เฮา​ก็​จะ​ฮัก​เขา กับ​เฮา​ก็​จะ​ฮัก​เขา​ตวย กับ​จะ​เปิดเผย​เรื่อง​ของ​เฮา​หื้อ​เขา​ฮู้”