Search form

ยอห์น 14:22

22ยูดาส (​บ่ใจ้​ยูดาส อิสคาริโอท​) ถาม​พระเยซู​ว่า “พระองค์​เจ้า​ข้า เยียะ​หยัง​จะ​เปิดเผย​หื้อ​หมู่​เฮา​ฮู้ แต่​บ่หื้อ​โลก​นี้​ฮู้”