Search form

ยอห์น 14:23

23พระเยซู​ตอบ​ว่า “ถ้า​ใผ​ฮัก​เฮา เขา​ก็​จะ​เยียะ​ต๋าม​กำ​สั่ง​สอน​ของ​เฮา พระบิดา​ของ​เฮา​ก็​จะ​ฮัก​เขา และ​พระบิดา​กับ​เฮา​ก็​จะ​มา​หา​เขา แล้ว​ก็​จะ​อยู่​กับ​เขา