Search form

ยอห์น 14:24

24คน​ไหน​บ่ฮัก​เฮา เขา​ก็​จะ​บ่เยียะ​ต๋าม​กำ​สั่ง​สอน​ของ​เฮา กำ​สั่ง​สอน​ตี้​หมู่​ต้าน​ได้​ยิน​บ่ใจ้​เป๋น​กำ​สั่ง​สอน​ของ​เฮา แต่​เป๋น​ของ​พระบิดา​ผู้​ตี้​ใจ๊​เฮา​มา