Search form

ยอห์น 14:26

26เมื่อ​พระบิดา​ส่ง​ผู้จ้วย​คือ​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​มา​แตน​เฮา พระวิญญาณ​นั้น​ก็​จะ​สอน​หมู่​ต้าน​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง กับ​จะ​เยียะ​หื้อ​หมู่​ต้าน​จ๋ำ​กู้​สิ่ง​ตี้​เฮา​ได้​อู้​กับ​หมู่​ต้าน​ไป​แล้ว