Search form

ยอห์น 14:27

27“เฮา​หื้อ​สันติสุข​ของ​เฮา​ไว้​กับ​หมู่​ต้าน สันติสุข​ตี้​เฮา​หื้อ​บ่เหมือน​กับ​ตี้​โลก​หื้อ บ่ต้อง​ตุ๊ก​อก​ตุ๊ก​ใจ๋​กับ​บ่ต้อง​กั๋ว