Search form

ยอห์น 14:29

29แล้ว​บ่าเดี่ยว​นี้​เฮา​ได้​บอก​หมู่​ต้าน​ก่อน​ตี้​เรื่อง​นี้​จะ​เกิด​ขึ้น เปื้อ​ว่า​เมื่อ​เกิด​ขึ้น​แต๊ๆ หมู่​ต้าน​ก็​จะ​เจื้อ​เฮา