Search form

ยอห์น 14:3

3หลัง​จาก​เฮา​ไป​เกียม​ตี้​หื้อ​หมู่​ต้าน​แล้ว เฮา​ก็​จะ​ปิ๊ก​มา​ฮับ​หมู่​ต้าน​ไป​อยู่​กับ​เฮา เปื้อ​ว่า​เฮา​อยู่​ตี้​ไหน​หมู่​ต้าน​ก็​จะ​ได้​อยู่​ตี้​หั้น​ตวย