Search form

ยอห์น 14:9

9พระเยซู​อู้​กับ​เขา​ว่า “ฟีลิป​เหย เฮา​อยู่​กับ​ต้าน​ปอ​เถิง​มอก​อี้​ละ ต้าน​ยัง​บ่ฮู้จัก​เฮา​แหม​กา ใผ​ตี้​หัน​เฮา​ก็​หัน​พระบิดา เป๋น​จาใด​ต้าน​ยัง​อู้​ว่า ‘ขอ​หื้อ​เฮา​หัน​พระบิดา’