Search form

ยอห์น 15:10

10ถ้า​หมู่​ต้าน​เยียะ​ต๋าม​กำสั่ง​ของ​เฮา หมู่​ต้าน​ก็​อยู่​ใน​ความ​ฮัก​ของ​เฮา เหมือน​กับ​ตี้​เฮา​เยียะ​ต๋าม​กำสั่ง​ของ​พระบิดา และ​อยู่​ใน​ความ​ฮัก​ของ​พระองค์