Search form

ยอห์น 15:2

2กิ่ง​กู้​กิ่ง​ใน​เฮา​ตี้​บ่มี​หน่วย พระบิดา​ก็​ตัด​ขว้าง​เหีย และ​พระองค์​ก็​แต่ง​กิ่ง​ตี้​มี​หน่วย​เปื้อ​หื้อ​มัน​ออก​หน่วย​นัก​ขึ้น