Search form

ยอห์น 15:22

22ถ้า​เฮา​บ่ได้​มา​กับ​บ่ได้​สั่ง​สอน​หมู่​เขา หมู่​เขา​ก็​จะ​บ่มี​ความ​ผิด​อะหยัง แต่​บ่าเดี่ยว​นี้​หมู่​เขา​บ่มี​ข้อ​แก้​ตั๋ว​ใน​เรื่อง​บาป​ของ​หมู่​เขา