Search form

ยอห์น 15:7

7“ถ้า​หมู่​ต้าน​ติด​อยู่​กับ​เฮา​และ​กำ​สั่ง​สอน​ของ​เฮา​ก็​ติด​อยู่​กับ​หมู่​ต้าน บ่ว่า​หมู่​ต้าน​จะ​ขอ​อะหยัง ต้าน​ก็​จะ​ได้​สิ่ง​นั้น