Search form

ยอห์น 16:17

17สาวก​บาง​คน​ก็​อู้​กั๋น​ว่า “ตี้​อาจ๋ารย์​อู้​ว่า ‘แหม​หน้อย​หมู่​ต้าน​ก็​จะ​บ่หัน​เฮา แล้ว​ต่อ​ไป​แหม​หน้อย​หมู่​ต้าน​ก็​จะ​หัน​เฮา’ กับ ‘ย้อน​เฮา​ไป​เถิง​พระบิดา’ อาจ๋ารย์​หมายความ​ว่า​จาใด”