Search form

ยอห์น 16:19

19พระเยซู​ฮู้​ว่า​หมู่​เขา​ใค่​ถาม​พระองค์ พระองค์​ก็​เลย​อู้​กับ​หมู่​เขา​ว่า “หมู่​ต้าน​ถาม​กั๋น​อยู่​กา ว่า​เฮา​หมายความ​ว่า​จาใด ตี้​เฮา​อู้​ว่า แหม​หน้อย​หมู่​ต้าน​ก็​จะ​บ่หัน​เฮา แล้ว​ต่อ​ไป​แหม​หน้อย​หมู่​ต้าน​ก็​จะ​หัน​เฮา