Search form

ยอห์น 16:2

2เขา​จะ​ไล่​หมู่​ต้าน​ออก​จาก​สมาชิก​ธรรมศาลา​ของ​จาว​ยิว แล้ว​จะ​มี​วัน​นึ่ง​ตี้​กู้​คน​ตี้​ฆ่า​หมู่​ต้าน​จะ​กึ๊ด​ว่า ตี้​เยียะ​จาอั้น​เป๋น​ก๋าน​ฮับใจ๊​พระเจ้า