Search form

ยอห์น 16:22

22ก็​เหมือน​กับ​ต๋อน​นี้​ตี้​หมู่​ต้าน​ตุ๊ก​อก​ตุ๊ก​ใจ๋ แต่​เมื่อ​เฮา​ปิ๊ก​มา​หา​หมู่​ต้าน​แหม หมู่​ต้าน​ก็​จะ​มี​ความ​จื้นจม​ยินดี กับ​จะ​บ่มี​ใผ​มา​ลู่​เอา​ความ​จื้นจม​ยินดี​ไป​จาก​หมู่​ต้าน​ได้