Search form

ยอห์น 16:32

32ผ่อ​ลอ จะ​มี​วัน​นึ่ง​ตี้​จะ​มา​เถิง และ​แต๊ๆ บ่าเดี่ยว​นี้​ก็​เถิง​แล้ว ตี้​หมู่​ต้าน​จะ​แตก​ขะแล​ขะแจ​หนี​ไป​บ้าน​ใผ​บ้าน​มัน แล้ว​จะ​ละ​เฮา​ไว้​หื้อ​อยู่​คน​เดียว แต่​เฮา​บ่ได้​อยู่​คน​เดียว ย้อน​พระบิดา​อยู่​กับ​เฮา