Search form

ยอห์น 16:33

33“เฮา​บอก​เรื่อง​หมู่​นี้​กับ​หมู่​ต้าน​ไว้​เปื้อ​สันติสุข​ของ​เฮา​จะ​อยู่​กับ​หมู่​ต้าน ใน​โลก​นี้​ต้าน​จะ​ปะ​ความ​ตุ๊กยาก​ลำบาก แต่​หื้อ​เข้มแข็ง​ไว้​เน่อ ย้อน​ว่า​เฮา​มี​ชัย​เหนือ​โลก​แล้ว”