Search form

ยอห์น 16:4

4แต่​ตี้​เฮา​บอก​เรื่อง​หมู่​นี้​กับ​หมู่​ต้าน​ไว้​ก่อน ก็​เปื้อ​เมื่อ​เรื่อง​นี้​เกิด​ขึ้น หมู่​ต้าน​ก็​จะ​กึ๊ด​ได้​ว่า​เฮา​ได้​เตื๋อน​หมู่​ต้าน​ไว้​แล้ว แต่​เฮา​บ่ได้​บอก​เรื่อง​นี้​กับ​หมู่​ต้าน​ตั้งแต่​เก๊า ย้อน​ว่า​เฮา​ยัง​อยู่​กับ​หมู่​ต้าน