Search form

ยอห์น 17:1

พระเยซู​อธิษฐาน​หื้อ​หมู่​สาวก

1หลังจาก​พระเยซู​อู้​จาอั้น​แล้ว พระองค์​ก็​แหงน​หน้า​ขึ้น​ผ่อ​ต๊องฟ้า แล้ว​ก็​อู้​ว่า “ข้า​แต่​พระบิดา เถิง​เวลา​แล้ว ขอ​โผด​เยียะ​หื้อ​กู้​คน​หัน​เถิง​ความ​ยิ่งใหญ่​ของ​พระบุตร​ของ​พระองค์ เปื้อ​พระบุตร​ของ​พระองค์​ก็​จะ​ได้​เยียะ​หื้อ​กู้​คน​หัน​เถิง​ความ​ยิ่งใหญ่​ของ​พระองค์