Search form

ยอห์น 17:20

20“ข้า​พระองค์​บ่ได้​อธิษฐาน​เปื้อ​หมู่​เขา​เต้าอั้น แต่​อธิษฐาน​เปื้อ​หมู่​คน​ตี้​จะ​เจื้อ​วางใจ๋​ข้า​พระองค์​ผ่าน​ตาง​กำ​พยาน​ของ​หมู่​เขา​ตวย