Search form

ยอห์น 17:22

22เกียรติ​ตี้​พระองค์​ได้​หื้อ​ข้า​พระองค์​ไว้ ข้า​พระองค์​ได้​หื้อ​หมู่​เขา​แล้ว เปื้อ​หมู่​เขา​จะ​เป๋น​อัน​นึ่ง​อัน​เดียว​กั๋น​เหมือน​กับ​ตี้​พระองค์​กับ​ข้า​พระองค์​เป๋น​อัน​นึ่ง​อัน​เดียว​กั๋น