Search form

ยอห์น 17:26

26ข้า​พระองค์​เยียะ​หื้อ​หมู่​เขา​ฮู้จัก​พระองค์​แล้ว กับ​จะ​เยียะ​ต่อ​ไป​แหม เปื้อ​ว่า​ความ​ฮัก​ตี้​พระองค์​มี​หื้อ​ข้า​พระองค์​จะ​อยู่​กับ​หมู่​เขา กับ​ข้า​พระองค์​ก็​จะ​เป๋น​อัน​นึ่ง​อัน​เดียว​กั๋น​กับ​หมู่​เขา​ตวย”