Search form

ยอห์น 17:5

5บ่าเดี่ยว​นี้​ขอ​พระบิดา​หื้อ​เกียรติ​ข้า​พระองค์​ต่อหน้า​พระองค์ คือ​เกียรติ​ตี้​พระบุตร​เกย​มี​ฮ่วม​กั๋น​กับ​พระองค์​ก่อน​ตี้​โลก​นี้​เกิด​ขึ้น​มา