Search form

ยอห์น 18:1

พระเยซู​โดน​ยับ

1เมื่อ​พระเยซู​อธิษฐาน​เสร็จ​แล้ว พระองค์​กับ​หมู่​สาวก​ก็​เตียว​ออก​จาก​ตี้​หั้น​ไป ข้าม​ห้วย​จื้อ​ขิดโรน แล้ว​เข้า​ไป​ใน​สวน​บ่ากอกเทศ​แห่ง​นึ่ง