Search form

ยอห์น 18:11

11พระเยซู​อู้​กับ​เขา​ว่า “เก็บ​ดาบ​ใส่​ฝัก​เหีย​เต๊อะ กึ๊ด​ว่า​เฮา​จะ​บ่กิ๋น​จาก​ถ้วย​แห่ง​ความ​ตุ๊ก​ตี้​พระบิดา​หื้อ​เฮา​ไว้​กา”