Search form

ยอห์น 18:18

18ตี้​หั้น​หมู่​ขี้ข้า​กับ​ทหาร​ฮักษา​พระวิหาร​ดัง​ไฟ​ยืน​หิง​หื้อ​อุ่น​กั๋น​อยู่​ย้อน​อากาศ​มัน​หนาว เปโตร​ก็​ไป​ยืน​หิง​ไฟ​อยู่​กับ​หมู่​เขา​ตวย