Search form

ยอห์น 18:3

3แล้ว​ยูดาส​ก็​ปา​หมู่​ทหาร​โรมัน​กับ​ทหาร​ฮักษา​พระวิหาร​ตี้​หมู่​หัว​หน้า​ปุโรหิต​กับ​หมู่​ฟาริสี​ส่ง​มา ไป​ตี้​สวน​นั้น หมู่​เขา​ต๋าม​โกม ก๋ำ​ไม้แค่ กับ​มี​อาวุธ​มา​ตวย