Search form

ยอห์น 18:37

37ปีลาต​เลย​บอก​พระองค์​ว่า “ถ้า​จาอั้น ต้าน​ก็​เป๋น​กษัตริย์​หนะ​ก่า” พระเยซู​ก็​บอก​ว่า “ต้าน​อู้​ว่า​เฮา​เป๋น​กษัตริย์​ก็​แม่น​แล้ว จาอั้น เฮา​เลย​มา​เกิด​ใน​โลก​นี้​เปื้อ​เป๋น​พยาน​หื้อ​กับ​ความ​จริง กับ​กู้ๆ คน​ตี้​ฮัก​ความ​จริง​ก็​ฟัง​เสียง​ของ​เฮา”