Search form

ยอห์น 19:10

10ปีลาต​เลย​อู้​กับ​พระองค์​ว่า “เยียะ​หยัง​บ่ยอม​อู้​กับ​เฮา ต้าน​บ่ฮู้​กา ว่า​เฮา​มี​อำนาจ​ตี้​จะ​ป่อย​ต้าน​กาว่า​จะ​เขิง​ต้าน​ตี้​ไม้​ก๋าง​เขน​ได้”