Search form

ยอห์น 19:11

11พระเยซู​ก็​อู้​ว่า “ถ้า​พระเจ้า​บ่ได้​หื้อ​อำนาจ​นั้น​กับ​ต้าน ต้าน​ก็​จะ​บ่มี​อำนาจ​เหนือ​เฮา จาอั้น​คน​ตี้​ยับ​เฮา​มา​หื้อ​ต้าน​ก็​ผิด​นัก​เหลือ​ต้าน”