Search form

ยอห์น 19:12

12เมื่อ​ปีลาต​ได้ยิน​จาอั้น เขา​ก็​ฮิ​หา​ตาง​ตี้​จะ​ป่อย​พระเยซู แต่​จาว​ยิว​ก็​เอิ้น​ว่า “ถ้า​ต้าน​ป่อย​เขา ต้าน​ก็​บ่ใจ้​เปื้อน​ของ​ซีซาร์ ย้อน​คน​ตี้​อ้าง​ตั๋ว​เก่า​เป๋น​กษัตริย์​ก็​เป๋น​ศัตรู๋​กับ​ซีซาร์”