Search form

ยอห์น 19:15

15หมู่​เขา​ก็​ปา​กั๋น​เอิ้น​ว่า “ฆ่า​มัน​เลย ฆ่า​มัน​เลย เขิง​บน​ไม้​ก๋าง​เขน​เลย” ปีลาต​อู้​กับ​หมู่​เขา​ว่า “หมู่​ต้าน​จะ​หื้อ​เฮา​เขิง​กษัตริย์​ของ​หมู่​ต้าน​ตี้​ไม้​ก๋าง​เขน​กา” หมู่​หัว​หน้า​ปุโรหิต​ก็​ตอบ​ว่า “เฮา​มี​กษัตริย์​องค์​เดียว​เต้าอั้น คือ​ซีซาร์”