Search form

ยอห์น 19:21

21หมู่​หัว​หน้า​ปุโรหิต​อู้​กับ​ปีลาต​ว่า “ขอ​บ่หื้อ​เขียน​ว่า ‘กษัตริย์​ของ​จาว​ยิว’ แต่​ขอ​หื้อ​เขียน​ว่า ‘ป้อจาย​คน​นี้​อ้าง​ว่า​เป๋น​กษัตริย์​ของ​จาว​ยิว’ ”