Search form

ยอห์น 19:23

23เมื่อ​หมู่​ทหาร​เขิง​พระเยซู​แล้ว ก็​เอา​เสื้อผ้า​ของ​พระองค์​มา​แบ่ง​กั๋น​ใน​หมู่​ทหาร​สี่​คน​ได้​คน​ละ​ผืน แต่​เหลือ​เสื้อ​ตั๋ว​ตัง​ใน​ของ​พระเยซู​เป๋น​ผ้า​ตอ​ผืน​เดียว​บ่มี​ดูก