Search form

ยอห์น 19:24

24หมู่​เขา​เลย​อู้​กั๋น​ว่า “บ่ต้อง​ฉีก​ละ หื้อ​จกเบอร์​กั๋น​เอา​ว่า​ใผ​จะ​ได้” ตี้​เกิด​ขึ้น​จาอี้​ก็​เปื้อ​หื้อ​เป๋น​ไป​ต๋าม​พระคัมภีร์​ตี้​เขียน​ไว้​ว่า

“​เขา​เอา​เสื้อผ้า​เฮา​ไป​แบ่ง​กั๋น แล้ว​เอา​เสื้อ​ของ​เฮา​มา​จกเบอร์​”

หมู่​ทหาร​ก็​ได้​เยียะ​จาอั้น