Search form

ยอห์น 19:3

3แล้ว​หมู่​เขา​ก็​เปี่ยน​กั๋น​เข้า​มา​หา​พระองค์​กับ​อู้​หย้อ​พระองค์​ว่า “ขอ​กษัตริย์​ของ​จาว​ยิว​จง​จ๋ำเริญ​เต๊อะ” แล้ว​ก็​ตบ​หน้า​พระองค์