Search form

ยอห์น 19:31

เขา​เอา​หอก​แตง​ขี้ข้าง​พระเยซู

31วัน​นั้น​เป๋น​วัน​เกียม แล้ว​แหม​วัน​จะ​เป๋น​วัน​สะบาโต​หลวง​ย้อน​ว่า​เป๋น​งาน​ปัสกา หมู่​จาว​ยิว​เลย​ขอ​หื้อ​ปีลาต​สั่ง​ทหาร​ของ​เขา ตุ๊บ​ขา​คน​ตี้​โดน​เขิง​อยู่​บน​ไม้​ก๋าง​เขน​หื้อ​หัก​เหีย แล้ว​หื้อ​เอา​ศพ​ออก​ไป​เปื้อ​บ่หื้อ​ศพ​กา​อยู่​ตี้​ไม้​ก๋าง​เขน​ใน​วัน​สะบาโต