Search form

ยอห์น 19:38

ฝัง​ศพ​พระเยซู

38หลังจาก​นั้น​โยเซฟ​จาว​อาริมาเธีย​ตี้​เป๋น​สาวก​ลับๆ ของ​พระเยซู ย้อน​กั๋ว​หมู่​ผู้นำ​จาว​ยิว ก็​มา​ขอ​ปีลาต​เอา​ศพ​พระเยซู​ไป ปีลาต​ก็​ยอม​หื้อ โยเซฟ​ก็​มา​เอา​ศพ​พระองค์​ไป