Search form

ยอห์น 19:39

39นิโคเดมัส​คน​ตี้​เกย​ไป​หา​พระเยซู​ต๋อน​เมื่อ​คืน​ก่อน​หน้า​นี้​ก็​มา​ตวย เขา​เอา​เครื่องหอม​มา​ก็​คือ มดยอบ​ผสม​กับ​กฤษณา​หนัก​ประมาณ​สาม​สิบ​กิโลกรัม​ป๋าย