Search form

ยอห์น 19:42

42แล้ว​ย้อน​ว่า​วัน​นั้น​เป๋น​วัน​ดา​วัน​สะบาโต​ของ​จาว​ยิว กับ​อุโมงค์​ฝังศพ​นั้น​ก็​อยู่​ใก้ๆ ตี้​หั้น เขา​ก็​เลย​เอา​ศพ​ของ​พระองค์​วาง​ไว้​ใน​อุโมงค์​นั้น