Search form

ยอห์น 19:6

6เมื่อ​หมู่​หัว​หน้า​ปุโรหิต​กับ​ทหาร​ฮักษา​พระวิหาร​หัน​พระองค์ ก็​ปา​กั๋น​ฮ้องเอิ้น​ว่า “เขิง​บน​ไม้​ก๋าง​เขน เขิง​บน​ไม้​ก๋าง​เขน” ปีลาต​ก็​อู้​กับ​หมู่​เขา​ว่า “หมู่​ต้าน​เอา​เขา​ไป​เขิง​กั๋น​คน​เดียว​เต๊อะ ย้อน​เฮา​บ่หัน​ว่า​เขา​มี​ความ​ผิด​อะหยัง​เลย”