Search form

ยอห์น 2:1

งาน​แต่งงาน​ตี้​หมู่​บ้าน​คานา

1ใน​วัน​ตี้​สาม มี​งาน​แต่งงาน​ตี้​หมู่​บ้าน​คานา​ใน​แคว้น​กาลิลี แม่​ของ​พระเยซู​ก็​อยู่​ตี้​หั้น