Search form

ยอห์น 2:13

พระเยซู​ไล่​หมู่​ก๊า​ขาย​ออก​จาก​พระวิหาร

13เมื่อ​ใก้​เถิง​งาน​ปัสกา​ของ​จาว​ยิว พระเยซู​ก็​เตียว​ตาง​ขึ้น​ไป​กรุง​เยรูซาเล็ม